SQL MASTER ACADEMY

представя второто поредно издание на своето

ИНТЕНЗИВНО 
БЕЗПЛАТНО
ОБУЧЕНИЕ

за подготовка на администратори на SQL Server бази данни

Лятна DBA Академия 2018

ПЛАНИРАТЕ ЛИ КАРИЕРА КАТО DATABASE ADMINISTRATOR?

Ако отговорът на този въпрос е “ДА” ние ще ви помогнем!

Курсистите, които успешно завършат Лятната DBA Академия, ще бъдат представени пред потенциални работодатели. За всеки курсист се изготвя:

 • Персонална препоръка
 • Профил на студента

Персонална препоръка

Включва:

 • Мнение за професионални умения, изградено на базата на общото впечатление в участието му в обучението
 • Мнение за нивото на копетентност, което кандидата покрива и спрямо, което може да изпълнява задачи в продукционна среда със SQL Server

Профил на студента

Включва:

 • CV документ, предоставен от кандидата при регистрацията му за Лятната Академия
 • Описание на всички преминати обучения
 • Описание на всички преминати тестове, усреднен резултат от текущите тестове и резултат от финалния тест

Нивата на компетентност, за които Академията дава препоръка са:

 • Database Administrator – Студентът е показал среден резултат от текущите тестове  над 95% и резултат на финалния практически тест над 95%. Студентът е показал умение за успешно поемане на отговорност в сложна ситуация, умение за решаване на проблеми и отлична комункация в екип.
 • Junior Database Administrator – Студентът е показал среден резултат от текущите тестове и финалния тест между 65% до 95%.
 • Internship Database administrator – Студентът е показал среден резултат от текущите тестове и финалния тест между 50% до 65%.

Студентите с резултати по-ниски от горните, отпадат от обучението в Академията.

ОБУЧЕНИЕТО

Обучението ще се проведе през юли. То е базирано на 4 от курсовете на SQL Master Academy, адаптирани за интензивно обучение, в специална за Лятната академия програма от 5 модула.

Модулите са:

 • Windows и Active Directory за администратори на бази от данни;
 • Администриране на SQL Server;
 • Основи на разработването на решения в SQL Server локално и в облака;
 • Мониторинг и отстраняване на проблеми в SQL Server;
 • Нетехнически умения – управление на времето и задачите, работа в екип и други.

 • Общата продължителност на обученията ще бъде четири седмици;
 • Обучението е целодневно от 9:00 до 17:00 от понеделник до петък;
 • Обучението се извършва в учебната зала на SQL Master Academy в София;
 • Обучението е присъствено. Онлайн и/или отдалечен вариант на обучението не е предвиден, поради интензивността и трудността на материала, който изисква максимално внимание и усилия от страна на участниците.

За допълнителни въпроси можете да ни потърсите на телефон 0885 113 442

УНИКАЛЕН ШАНС

Вероятно се питате, какво е толкова специално в тази инициатива. Ето ви отговора: Ако трябва да преминете през курсовете на SQL Master Academy, заплащайки тяхната реална цена, обучението би ви струвало около 3000 евро. Ние ви даваме шанса да преминете през това обучение без да заплащате тази цена.

Какво все пак трябва да вложите:

 • Време – трябва да отделите 4 седмици от лятото, ако искате да постигнете значим резултат;
 • Изключителна мотивация – обучението е трудно! Информацията е много! Тестовете са важни, защото при резултати по-ниски от 50% верни отговори – отпадате от програмата. Преди всеки тест ще имате по един уикенд за подготовка. Затова  трябва да сте силно мотивирани.
 • Ако не сте от София ще трябва да уредите престоя си.

КЪДЕ, КОГА

Лятната DBA Академия ще премине през следните етапи:

30.04.2018
Набиране на кандидати

Регистрации на кандидатури за участие в Лятната DBA Академия ще се приемат до 30 Април 2018

31.05.2018
Интервюта с одобрените кандидати

Интервютата с кандидатите, преминали през първоначалното отсяване на база изпратени документи, ще се проведат в рамките на месец Май 2018 и ще приключат до 31 Май 2018

11.06.2018
Селекция на кандидатите след интервютата

След завършването на интервютата, екипът на SQL Master Academy ще направи втора селекция, за да избере 12 кандидата за сформиране на групата за обучение и 4 резервни кандидата, в случай на отказ на някой от 12-те избрани след последната селекция. Тази процедура приключва до 11 Юни 2018

29.06.2018
Оформяне на група

След избора на онсовните кандидати и резервите, започва процедура по окончателно оформяне на групата, в която се изискват потвърждения за участие и се доуточняват подробностите по логистиката. В края на периода, групата е окончателно комплектована и преминава инструктаж. Процедурата приключва до 29 Юни 2018

25.07.2018
Обучение и тестове

Обучението, заедно с включените тестове ще бъде проведено в периода от 02 Юли 2018 до 25 Юли 2018

26.07.2018
Финален тест

Финалният практически тест, продължава минимум 4 часа и представлява работа върху реална SQL Server инфраструктура за решаване на проблем или създаване на решение по зададен сценарий. Датата на провеждането му е 26 Юли 2018

27.07.2018
Среща с потенциални работодатели и закриване

Краят на Лятната DBA Академия ще бъде отбелязан със среща с работодателите и официално закриване на 27 Юли 2018

Екипът на SQL Master Academy си запазва правото за промени в графика, като всяка промяна ще бъде своевременно комуникирана с кандидатите.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Основното условие за участие в Лятната DBA Академия е  плановете ви за бъдещето да са свързани с кариера в областта на администрирането на бази от данни, работещи под SQL Server. Ние искаме да дадем шанс на тези, които се нуждаят от него. Търсим мотивирани хора, които свързват бъдещето си с тази технология, но им е необходима помощ за да започнат своя път.

 

За да участвате в Лятната DBA Академия, трябва да кандидатствате през Формата за кандидатстване до 30.04.2018. Освен минималното количество лични данни ще е необходимо да ни изпратите вашето CV както и мотивационно писмо на тема „Защо искате да преминете обучението в Лятна DBA Академия 2018?“. За целта във формата има предвидени необходимите полета.

При проблем в процеса на регистрация можете да се обърнете за помощ на телефон
0885 113 442

През май екипът на SQL Master Academy ще разгледа всички кандидатури и ще покани на интервю онези, преминали през предварително одобрение на базата на изпратените автобиографии и мотивационни писма.

По-долу следват примерни профили на кандидати за обучение в Академията:

 • Студенти, завършващи своето образование през 2018 г., с интереси към базите данни и към кариера като администратор на бази данни
 • Специалисти с познания в областта на ИТ, които досега не са се занимавали с администриране на бази данни, но биха желали да променят кариерния си път в тази посока
 • Разработчици на приложения, които желаят да променят своя кариерен път
 • Ентусиасти със силна мотивация да направят кариера в сферата на администрацията на бази данни под управлението на SQL Server

УЧИ СЕ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ

SQL Master Academy е уникална учебна програма, създадена от Маги Наумова за подготовка на специалисти по SQL Server Data Platform.

 • Маги Наумова е международно признат експерт и единственият Microsoft Certified Master in SQL Server в България.
 • Има 20 години опит с SQL Server, както и воденето на специализирани технически обучения като Microsoft Certified Trainer.
 • Работила е по проекти в целия свят като старши консултант в Microsoft, а по-късно и в основаната от нея компания Инспирит.
 • Екипът от инструктори е преминал през пълен цикъл на обучение в SQL Master Academy

ИДЕЯТА и ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Идеята за Лятната DBA Академия се роди в началото на 2017 година в спонтанен разговор с Директора на дирекция “Информационни Технологии”  на Райфайзенбанк България, г-н Валентин Миланов. Обсъждахме нуждата на българския пазар от квалифицирани кадри в областта на администрацията на бази данни и качеството на подготовката на наличните кадри на пазара.В резултат на този рагзовор, ние, от SQL Master Academy решихме да предизвикаме себе си и да организираме безплатно обучение, във вид на едномесечен bootcamp, в който да направим всичко по силите си за да подготвим участниците в него за ролята на Database Administrators. И всичко това за 4 седмици.

Подготовката на Академията отне 3 месеца. Адаптирани бяха 5 от курсовете на SQL Master Academy за да бъдат включение в обучението. Подготвихме и преоборудвахме зала с 10 работни места за да посрещнем участниците. 10 000 страници учебни пособия чакаха бъдещите DBA.

Обучението беше трудно и за инструкторите и за студентите. Двама отпаднаха още през първата седмица. Останалите трябваше да стискат зъби и да бъдат мотивирани до край за да преминат успешно през текущите тестове и да завършат Академията

Няколко месеца по-късно 8 човека завършиха Академията и получиха своите профили, препоръки и сертификати.